Miljöarbete

 • Buscleans verksamhet ska visa stor vördnad mot miljön och bedrivas i enlighet med vår miljöpolicy.

  Genom samarbete med leverantörer och kunder ska vi aktivt verka för att använda miljömärkta och biologiskt nedbrytbara produkter.

  Avfall ska hanteras enligt de kriterier som finns uppsatta för den kommun där vi utför arbete åt våra kunder.

  Våra transporter ska minimeras och samordnas för minsta möjliga miljöpåverkan.

  Busclean arbetar för att påverka den miljö våra kunder arbetar i och den miljö vi lever i på ett positivt sätt genom att:

  • Förbättra miljömedvetenheten hos kunder och anställda genom information och utbildning,
  • Minimera användandet av kemikalier. De som används ska vara biologiskt nedbrytbara,
  • Minska material och förbrukning av naturresurser genom rätt rutiner och arbetsprocesser,
  • Miljölagar och andra krav från myndigheter som påverkar kunders och vår verksamhet ska ses som minimikrav.
ser
ser
previous arrow
next arrow

Våra referenser